Portfolio
Tombit B.V. kan u op verschillende manieren helpen bij het doorlichten, definiëren, inrichten en uitvoeren van beheer van grote IT systemen en organisaties. Er kan zowel voor een project matige aanpak als voor interim management worden gekozen.

Doorlichten
Het doorlichten van de IT beheer organisatie zal projectmatig worden aangepakt waarbij het beheermodel als uitgangspunt wordt gebruikt. In alle vijf de elementen kan een gewenste situatie worden vergeleken met de aanwezige situatie. Het onderzoek verloopt langs een vast patroon met als hoofdpunten; de afbakening van het onderzoek, het vergaren van informatie door interviews, enquête en documentatieonderzoek, waarna een rapport zal worden samengesteld met bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Definiëren
Het beschrijven van de te leveren services dient als uitgangspunt voor wat moet worden beheerd. Hierbij horen ook de gewenste service niveaus te worden vastgelegd. De proces beschrijvingen dienen de activiteiten weer te geven die nodig zijn om de services te leveren op het juiste niveau tegen de juiste kosten. Wie welke activiteiten uitvoert wordt bepaald door de activiteiten te groeperen in logische eenheden en deze vast te leggen in rol beschrijvingen. De rollen worden vervolgens gekoppeld aan functionarissen.

Inrichten
Bij het inrichten van beheer wordt sterk gekeken naar de hulpmiddelen die nodig zijn ter ondersteuning van het beheer personeel. De informatie behoefte kent twee kanten, de ene kant waarbij direct de status van de systemen zichtbaar is en er op basis van deze status een actie moet worden ondernomen. Aan de andere kant is er een informatie behoefte achteraf waarbij een dieper gaande analyse van data nodig is. De huidige infrastructuren zijn zo complex dat verschillende min of meer automatische hulpmiddelen nodig zijn ter ondersteuning van de uit te voeren activiteiten.

Flyer
Een flyer is te down-loaden waarin in het kort is weergegeven wat Tombit voor een klant kan betekenen.
(Adverteer hier)
 
OEM
Microsoft Office 2003, 2007 en 2010
Online Cursussen vanaf € 69,-
Excel, Word, PowerPoint, Access en Outlook.

Gebruik kortingscode: TOMBIT voor 10% korting.

 
Moyo
Afrikaanse beelden en schilderijen.

 
MB
Management boek