Zo simpel is IT - My Best Practice (ISBN 978-90-818709-0-0)
Nu ruim 10 jaar na de oprichting van Tombit en dus met meer dan 30 jaar ervaring in de IT dienstverlening werd het tijd om mijn ervaringen in een boek vast te leggen.

    voorkant     achterkant

Bestellen
Het boek kost € 24,00 en is op dit moment alleen direct via Tombit te bestellen en niet via de boekhandel, bol.com of management boek.

Stuur mij een e-mail met uw naam, adres en woonplaats en ik stuur per omgaande een boek met factuur.

SPORT in IT
Alle bekende raamwerken, modellen en best practices zijn in de loop der jaren, naar mijn mening, te complex geworden en hebben nog steeds een beperkt bereik. Het wordt tijd dat de ervaringen uit het veld gebruikt worden om tot simpele werkbare oplossingen te komen. In dit boek gebruik ik 'SPORT in IT' als een kapstok om organisaties te helpen om te komen tot een verbeterde en meer beheersbare dienstverlening. Dit boek geeft een eenvoudige werkbare oplossing voor de beheersbaarheid van de IT en kan gezien worden als 'My Best Practice'. Het boek is geschreven voor iedereen die werkzaam is in de IT sector en dienstverlening aan de klant hoog in het vaandel heeft staan.

SPORT staat voor Services, Processes, Organisation, Reports and Tools. Deze structuur helpt bij het vaststellen van wat, hoe, door wie en waarmee moet worden beheerd. SPORT in IT

Services (diensten)
Sport in IT gaat ervan uit dat eerst goed wordt gedefinieerd wat de diensten zijn voordat wordt gedacht aan levering aan de klant. Een goede beschrijving van een dienst bevat naast het doel, de doelgroep, de afbakening, de opbouw, de resultaten en de uit te voeren activiteiten, ook kenmerken betreffende kwaliteit- en kwantiteit. De kwaliteitskenmerken bevatten zowel service niveaus op het gebied van techniek (bijvoorbeeld beschikbaarheid en responsetijd van informatiesystemen) als ook service-niveaus op het gebied van ondersteuning (bijvoorbeeld openingstijden van de support desk en responsetijden van medewerkers). Bij de kwantiteitskenmerken worden zaken vastgelegd over hoeveel wordt afgenomen en wat de grenzen zijn van groei en afname.

Processes (processen)
De procesbeschrijvingen zijn een bundeling van activiteiten die nodig zijn om de diensten te leveren op het juiste niveau tegen de juiste kosten. Meerdere procesmodellen en best practices zijn op de markt beschikbaar. Het meest toegepast is ITIL (Information Technology Infrastructure Library). In dit boek wordt één van de eerste versies als uitgangspunt gebruikt vanwege de eenvoud. Dit is de versie die door de 'Central Computer and Telecommunications Agency' (CCTA) in het Verenigd Koninkrijk werd onderhouden voordat ITIL een grote vlucht nam in Europa.

Organization (organisatie)
Wie welke activiteiten uitvoert wordt bepaald door de activiteiten te groeperen in logische eenheden en deze vast te leggen in rolbeschrijvingen. De rollen worden vervolgens gekoppeld aan functionarissen binnen de organisatie. Bij grote organisaties kan het zijn dat meerdere functionarissen één rol vervullen terwijl bij kleinere organisaties meerdere rollen bij één functionaris worden gelegd. Het boek "Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica" van Johan Op de Coul dat is uitgegeven eind 2001 is als inspiratiebron gebruikt.

Reports (rapportage)
Alle functionarissen binnen de organisatie hebben informatie nodig om hun taken goed uit te kunnen voeren. Naast sterk gecomprimeerde informatie, welke gebruikt wordt voor de relatie met de klant, is er ook zeer uitgebreide informatie nodig voor het benodigde inzicht in het gebruik van de technische infrastructuur. De rapportage kan direct worden gekoppeld aan een overlegstructuur waarin wordt vastgelegd wie met wie praat, waarover en op basis van welke informatie.

Tools (hulpmiddelen)
De hulpmiddelen dienen voldoende informatie te verschaffen voor ieder gewenst niveau in de organisatie. Bij complexere systemen zijn intelligente en meer automatische hulpmiddelen nodig voor het meten en het automatisch nemen van acties die gericht zijn op het stabiel houden van systemen.

Sport in IT beoogt samenhang in de bovengenoemde activiteiten en middelen te brengen. Het moet worden gezien als een stelsel van definities, activiteiten en informatie waarmee voorwaarden worden geschapen ter waarborging van de kwaliteit van de informatiesystemen.


Enkele voorbeelden uit het boek

voorkant

Inleiding
(eerste bladzijde)
 

Services
(eerste bladzijde)
 

Processes
(eerste bladzijde)
 

Organization
(eerste bladzijde)
 

Reports
(eerste bladzijde)
 

Tools
(eerste bladzijde)
 

Ten slotte
(eerste bladzijde)
 

achterkant  


Bestellen
Het boek kost € 24,00 en is op dit moment alleen direct via Tombit te bestellen en niet via de boekhandel, bol.com of management boek.

Stuur mij een e-mail met uw naam, adres en woonplaats en ik stuur per omgaande een boek met factuur.

(Adverteer hier)
 
OEM
Microsoft Office 2003, 2007 en 2010
Online Cursussen vanaf € 69,-
Excel, Word, PowerPoint, Access en Outlook.

Gebruik kortingscode: TOMBIT voor 10% korting.

 
Moyo
Afrikaanse beelden en schilderijen.

 
MB
Management boek